תקנון מבצעים

תקנון מבצעים ליגל אופנועים בע”מ

ליגל אופנועים בע”מ (להלן:”ליגל”)  יוצאת במבצע מוגבל בכמות של 50 יחידות, במסגרת המבצע לקוחות אשר ירכשו מליגל אופנועים בע”מ, אופנועים ממשפחת TM RACING בלבד ובהתאם למפורט בתקנון (להלן:”האופנוע”) יוכלו ליהנות מזכות קניה חוזרת של ליגל  (להלן:”קניה חוזרת ו/או המבצע”). תקנון זה כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והינו תקף לנשים וגברים

 1. המבצע תקף ל-50 יחידות בסך הכל מכל הדגמים של היצרן.
 2. המבצע בתוקף לכל הדגמים של היצרן וברישוי צהוב בלבד.
 3. המבצעה בתוקף מ-01.06.2020 עד 31.08.2020.
 4. התנאים לקניה חוזרת הם כדלקמן:
 • מקסימום 80 שעות מנוע ומינימום שמונה חודשים בהחזקת הלקוח הראשון.
 • האופנוע לא עבר ת.ד ו/או לא נגרם לו כל נזק כלשהו.
 • האופנוע במצב תקין ללא נזק ו/או פגם בכפוף לבלאי הנובע משימוש סביר וזהיר.
 • האופנוע עבר את כל הטיפולים במוסך מורשה בהתאם להוראות היצרן.
 • עברו 8 חודשים מאז רכישת האופנוע.
 • מחיר רכישת האופנוע משמעו תשלום מלא בהתאם למחירון לוי יצחק התקף ביום המכירה אשר נפרע בגין רכישת האופנוע.
 • במקרה והלקוח קבל הנחה מכל סוג שהוא ממחיר האופנוע ברכישה, יופחת בנוסף אותו אחוז ההנחה ברכישה החוזרת.
 • מחיר האופנוע ברכישה החוזרת יהיה בהתאם למחירון לוי יצחק בלבד בהפחתה של 10% מהמחירון ללא תוספת חודשים והכל לפני בדיקה .מבלי לפגוע באמור לעיל מובהר כי לא יתווסף למחיר האופנוע תוספות ו/או שיפורים ו/או השקעות אשר בוצעו ע”י הלקוח ו/או מי מטעמו.
 • הלקוח יחתום על מסמכי העברת בעלות על האופנוע.
 • הזכאות לקניה חוזרת הינה אך ורק לרוכש האופנוע המקורי/יד ראשונה.
 • הזכאות לקניה חוזרת היא אך ורק לרוכש אשר עומד בתנאי המבצע ואשר נרשם לו בטופס ההזמנה כי ליגל אופנועים מתחייבת לקניה חוזרת לפי התקנון במעמד רכישת האופנוע ומאשר כי המבצע חל עליו.
 • ליגל תשלם את תמורת האופנוע תוך 30 יום ממסירת האופנוע ובכפוף להעברת הבעלות לליגל ו/או למי שליגל תורה ו/או תעביר הבעלות באופנוע.

 

 1. המבצע ינתן לעסקאות מזומן, כרטיסי אשראי ועסקאות מימון (לא לטרייד אין )בלבד.
 2. הרכישה החוזרת בתוקף לדגמי TM RACING הקיימים במלאי החברה וירשמו בשנה הקלנדרית 2020 וברישוי צהוב בלבד
 3. ליגל שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי המבצע או להפסיקו ללא הודעה מראש.
 4. ליגל רשאית לבטל מבצע זה בכל עת ובלבד שהביטול לא יחול על רוכשי אופנוע שנכללים בגדר המבצע בהתאם לתקנון.
 5. במידה ותהיה מחלוקת בין הצדדים מקום השיפוט בכל הכתוב בתקנון זה הוא בית המשפט בתל אביב.
Image
WhatsApp chat